vivapo

 
 

•Ik ben met alles en iedereen verbonden. Zo lang ik weerstand bied ben ik niet verbonden.  Ik draag ook de wereld in mij. Dit wil niet zeggen dat ik akkoord ga met wat er in de wereld gebeurt maar ik dien te begrijpen hoe het werkt. Dan pas kan ik keuzes maken. Als ik  in de weerstand ga dan doe ik mezelf pijn.

•Ik dien eerst en vooral te begrijpen wat menselijk leven en een menselijk wezen is.
Ik heb een ‘goddelijk’ deel in mij, of ik dat nu God, Hogere Zelf of Innerlijk wezen noem. Dit goddelijk deel leeft in mijn ENERGETISCH LICHAAM.

•ENERGETISCH lichamen: niet materiële lichamen van energie IN ons.
Ze hebben een UITSTRALING: de AURA.
Alles wat ik innerlijk beleef, het zij emoties, gedachten, herinneringen, … drukt zich uit binnen in mij, in mijn energetisch lichaam.

•Op het moment van sterven maakt het ENERGETISCH lichaam zich los van het fysisch lichaam en gaat elders heen, op een ander plan/niveau (eventueel als gids).
Dit fenomeen is bekend via getuigenissen van mensen met bijna-dood ervaringen.
◦Bij een ongeval gaat het slachtoffer uit zijn lichaam en ziet de ambulance, de operatie, …
◦Patiënten die zichzelf (vanaf plafond) zien liggen op de operatietafel, verdoofd worden, …
◦Bij dromen die zeer belangrijk zijn, m.a.w. met een grote symbolische waarde. Dromen met dezelfde symboliek die terug keren = dromen op een ander niveau

•Alles wat ik fysisch beleef, beleef ik ook in mijn energetisch lichaam.
◦Als ik via mijn handen de koude van een tafel ervaar, dan beleef ik die koude ook in mijn energetisch lichaam.
◦Wat ik gewaar word als ik in iemands ogen kijk dan wordt die gewaarwording ook opgeslagen in mijn energetisch lichaam.

•Alles wat ik in mijn energetisch lichaam ervaar, ervaar ik ook in m’n fysisch lichaam
◦Zware emotie ervaar ik ook fysisch – bvb. in mijn keel of mijn buik
◦Daarom is het belangrijk om mijn fysiek lichaam te observeren om contact te kunnen maken met m’n energetisch lichaam. Dit biedt me veel mogelijkheden

•Stel dat ik wil werken rond de emotie van minderwaardigheid.
Gewoonlijk ga ik daar mee aan de slag op het mentale vlak. Dat werkt niet altijd goed.
Hoe kan ik daar anders mee aan de slag?
◦Door te kijken waar deze emotie zich uitdrukt in mijn lichaam, bvb. een sensatie in de omgeving van mijn lever.  Op dat moment word ik mij bewust van de plaats in mijn lichaam waar die emotie zit.
◦Dan kan ik mij afvragen: hoe komt het dat die emotie zich rond m’n lever zet?
◦Vervolgens: hoe kan ik mij hiervan bevrijden?
Bvb door gebruik van de olie ‘écoute du corps’
Bvb. door het OBSERVEREN van de gewaarwording; wat betekent die? Hierin vind ik een aanduiding voor de olie die ik kan gebruiken

•Begrijpen van het energetisch lichaam is zeer belangrijk omdat de werkelijkheid me in contact brengt met mezelf; met het mentale maak ik mezelf enkel wat wijs.

•Stel dat ik in een echtscheiding betrokken ben
Ik kan alles MENTAAL regelen. Als ik niet meer wil afzien van de scheiding kan ik (mentaal) zeggen: die scheiding doet mij niets meer.
Ik kan mezelf echter ook afvragen: hoe beleef ik de echtscheiding INNERLIJK?
▪Ik luister naar mezelf en ik denk aan de persoon van wie ik gescheiden ben
▪Ik  kijk naar alle gewaarwordingen in mijn lichaam en zie dat de emotie nog niet is opgelost maar zie waar de gewaarwording zich uitdrukt in mijn lichaam
▪Ik observeer de gewaarwording en ontdek de aard van de emotie (verdriet, angst, onmacht, ….)
▪Als ik voel dat ik meer vertrouwen nodig heb dan neem ik beuk.
Als ik voel dat ik meer zachtheid nodig heb dan neem ik berk
Deze werkwijze geeft me kansen om met mijn problemen te werken.
Dezelfde werkwijze kan ik aanreiken aan mijn cliënten.

•Veelal heb ik weinig geduld; ongeduld belet mij om mijn doel te bereiken
◦Volgens Patrice wil ik in actieve meditaties ‘iets’ bereiken
◦Ik wil onmiddellijk weten hoe in elkaar zit of in boeken lezen hoe ik het moet doen
◦Als ik de menselijke aard wil begrijpen vind ik eigenlijk alle antwoorden binnen in mezelf als ik observeer, maar dàt is niet gemakkelijk

•Leren observeren wat binnen mij gebeurt, bvb. observeren van de ademhaling
◦Neiging om kritiek te hebben op mijn ademhaling: te snel, niet diep genoeg …
◦Dat is niet de bedoeling; niemand kan mij zeggen HOE ik moet ademen
◦Als ik gewoon observeer HOE ik adem dan kan ik zien dat alles in verband staat met hoe ik in het leven sta; ik zal mezelf herkennen in mijn ademhaling. Ben ik ongeduldig? Dan vind ik dat terug in mijn ademhaling.
◦Gewoon mijn ademhaling observeren zal mij toelaten om te ontdekken hoe ik functioneer in het leven en om in het leven de link te maken tussen binnen en buiten mij.

•OBSERVEREN: eerst mijn ademhaling, dan gewaarwordingen in mijn lichaam
◦Geduldig zijn om te observeren wat er in mijn lichaam gebeurt. Als ik te vlug zeg ‘er gebeurt niks’ dan zijn er heel wat verdedigingsmechanismen die in werking treden. Als ik mij van dit mechanisme bewust word kan ik wachten totdat dit voorbij gaat
◦Als er niks gebeurt is het belangrijk om geduld te hebben en ontvankelijk te blijven; beetje bij beetje zal ik gewaarwordingen ontdekken in mijn lichaam, eerst oppervlakkige trillingen, spanningen, druk... 
Tip: evenveel geduld als bij het leren van golf of piano spelen
◦Welke gewaarwordingen er ook zijn, ze betekenen altijd LEVEN
Bvb gewaarwording in schouder; als je waakzaam en geduldig bent dan merk je dat die gewaarwording NIET BESTENDIG is, m.a.w. ze verandert van intensiteit of plaats.
Die gewaarwording heeft ook gevolgen voor de manier waarop ik adem. Er is onmiddellijk contact met schouder maar ook met mijn INNERLIJK LEVEN

•Oefenen in het LUISTEREN naar mijn lichaam
◦Verfijnen van mijn waarnemingen
◦Diepere waarnemingen ontdekken (koude, warmte)
◦Diepere waarnemingen zijn veel minder gelokaliseerd
▪Oppervlakkige gewaarwordingen kan je aftekenen op je huid
▪Diepere gewaarwordingen zijn veel minder precies, meer diffuus
◦Hoe dieper de gewaarwordingen hoe meer vibraties
▪Dan voel je je nog meer levendig
▪Soms ben je totaal verwonderd
▪Daarom is observeren zo belangrijk
◦Emoties en gedachten leiden tot gewaarwordingen die ik innerlijk kan beleven

•Alle bewegingen in mijn energetisch lichaam stralen ook iets uit naar de buitenwereld via mijn aura
◦Ik straal uit wat ik innerlijk ben; een andere straalt uit wat die innerlijk is. Dat is de reden waarom ik mij op het eerste zich tot iemand aangetrokken voel of de neiging voel tot afstand nemen
◦Mijn energetisch lichaam verbindt zich met het energetisch lichaam van die ander zoals dat ook het geval is bij de ontmoeting met een boom. Zo kan ik ook contact maken/mij verbinden met iedereen waarmee ik rond een tafel zit

•Maak een onderscheid tussen oppervlakkige en diepere gewaarwordingen
◦Als ik kan toegang krijgen tot de diepere gewaarwordingen dan ga ik dieper bij mezelf en kan ik ‘hogere’ (spirituele deel) dingen ontdekken
◦Het is mijn taak om een menselijk wezen te zijn en om het ‘hogere’ te ontdekken en contact te leggen met dat ‘hogere’ deel in mezelf
◦Mijn ego, mijn overtuigingen, emoties en herinneringen kunnen dit contact met het hogere in mezelf belemmeren. 
◦Om dat contact toch te krijgen dien ik zekere kwaliteiten en capaciteiten te ontwikkelen.

•Loslaten is een eerste aan te nemen houding
◦Als ik mijn ogen sluit en contact probeer te maken met mijn energetisch lichaam word ik sensaties gewaar: leuke en minder leuke; de eerste wil ik vasthouden, de tweede wil ik zo vlug mogelijk kwijt.  Als ik zo reageer dan ontsnapt mij de zin van de sensatie
◦Het is belangrijk om te weten hoe het werkt: ik dien mijn oordeel van goed of slecht los te laten; om dit te bewerkstelligen ga ik met de SPAR werken.

▪Ogen toe, alle plaatsen voelen waar ik weerstand ervaar, héél bewust olie van de spar aanbrengen op mijn lichaam en dan kijken wat er gebeurt. Bvb. olie op arm kan iets teweegbrengen in mijn been; dat is interessant omdat het LEVEND is; aanvaardt mijn wezen deze eigenschap van loslaten of niet?

▪AANVAARDEN van deze eigenschap: stroming voelen binnen mezelf. Stelt me in staat om bewust te worden van mijn verdedigingssysteem; geeft veel info over mezelf

▪WEIGEREN van deze eigenschap is even interessant.

▪Als ik met de SPAR werk kan ik voelen dat ik nood heb aan HELDERHEID, m.a.w. nood aan verduidelijking = DEN

▪Zo kan je de negen fasen van de spiraal overlopen als verschillende stappen die zullen leiden tot de weg naar jezelf

▪Je kan de oliën ook therapeutisch gebruiken – bvb. de berk als je je ergens gestoten hebt, maar deze werkwijze is niet het einde

•Het is interessant om te ontdekken wat je allemaal kunt doen met de oliën. Als je luistert en leert wat er innerlijk in je gebeurt dan kan je enorm veel leren over jezelf en over het UNIVERSUM.  Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer UNIVERSELE zaken je gaat ontdekken en zaken over de essentie van de schepping.

•Ook al is de weg nog lang, toch is het belangrijk om de RICHTING te kennen
◦De drie wijzen volgden de richting van de ster
◦Belangrijk voor mij om mijn INNERLIJKE RICHTING te kennen

•Het is belangrijk om het ritme van de ander te respecteren. Geduldig accepteren dat de andere anders is dan ikzelf.  De ander heeft net als ik het recht om stom te zijn.
◦Er is een magische verandering wanneer je merkt dat er bij iedere innerlijke verandering ook een uiterlijke verandering is (zo binnen zo buiten)
◦Het is belangrijk om van de andere te houden zoals hij/zij is, ondanks mijn pijn en verdriet
◦Er is heel veel dat wij niet snappen, situaties waar we geen macht of inspraak over hebben – bvb. hoe komt het dat individueel verstandige mensen er in groep niks van terecht brengen (bvb. voetbal, bedrijven, scholen, …)
◦Enkel als er een gemeenschappelijk doel is kan dit veranderen; denk maar aan een kleine voetbalploeg die in staat is om een grotere voetbalploeg te verslaan; zij kunnen dit omdat zij een gemeenschappelijk doel hebben dat als een innerlijke drive werkt
◦Dat gemeenschappelijk doel = spiritueel wezen dat in ieder van ons leeft is het enige dat in iedereen aanwezig is. Het is nodig dat elk van ons dat ontdekt en erkent. Dan kan alles op zijn plaats vallen.

•Volgens Patrice Bouchardon ZIJN DE OLIEN EEN VAN DE MOGELIJKHEDEN. ZIJ BIEDEN EEN WEG EN ZIJN EEN MIDDEL OM  DAT TE BEREIKEN                                                                                                            

Verslag: Viviane Van Pottelberghe

 

Wat brengen de boomoliën in verband met de huidige beweging van het universum?

Verslag van de voordracht van Patrice Bouchardon op 8/10/2009 te Izegem