vivapo

 
 

•Patrice is gefascineerd door bomen en veronderstelt van het publiek hetzelfde, gezien hun aanwezigheid op de voordracht “l’intelligence de la nature”.

•Hij zal het in deze voordracht hebben over zijn ervaringen met bomen en om een ruimer beeld van bomen te geven

•Als ik een boom zie heb ik meestal een esthetische reactie/emotie: ik vind de boom mooi, …ik voel me door de boom bedreigd, …. Zonder te weten waarom

•Hoe kom ik contact met een boom?* Belangrijk om na het eerste contact verder te gaan.  (Patrice is daarom vier maand in een bos gaan wonen.)

•Het eerste wat ik in handen heb om verder te gaan zijn mijn ZINTUIGEN.
◦Ik verlang om in contact te komen met een boom maar ik weet niet hoe; en toch weet ik dat mijn zintuigen de ‘toegangscode’ zijn om bij de informatie te geraken die de boom in zich draagt
◦Je kan het vergelijken met: als ik niet over het paswoord van een PC beschik kan ik de informatie op de harde schijf niet bereiken, en toch bevat mijn harde schijf heel veel informatie

•Ik stel dus vast dat ik niet weet hoe ik m’n zintuigen dien te gebruiken
◦Ik verwacht iets van buiten uit om mij te bewegen mijn zintuigen te gebruiken
Bvb. RUIKEN. Als ik niks ruik, wil dat zeggen dat er geen geur is? Dit wil zeggen dat de geur niet voldoende sterk om mij te storen. pas als het mij stoort zal ik de geur opmerken
Bvb. HOREN. Als ik niks hoor, wil dat zeggen dat er geen geluid is? Dit wil zeggen dat er geen geluid voldoende sterk is om mij te storen; pas als het mij stoort zal ik het geluid opmerken
◦Mijn zintuigen op die manier gebruiken is zeer arm; het laat niet veel toe als ik wacht tot een boom me stoort. Ik dien zelf de stap te zetten en proberen AANDACHTIG te luisteren om veel te kunnen horen en ruiken bij een boom.
◦Om in contact te komen met een boom (hetzij voor geuren als voor geluid) zijn er volgende kwaliteiten nodig: waakzaamheid en geduld en nieuwsgierigheid
▪Waakzaamheid: aandacht geven aan wat er gebeurt; dan ben ik in het NU-moment
▪Als ik iets wil ruiken bij de boom – m.a.w. als ik nieuwsgierig ben naar de geur van de boom - dien ik te wachten tot er een evenwicht is tussen wat ik wil ruiken en de geur van de boom
◦Door veel te oefenen ga ik gaandeweg meer een meer subtielere en fijnere geuren en geluiden ontdekken; ik zal verrast worden door wat ik ontdek

•Wat kan ik horen bij een boom?
◦Van zodra er een beetje wind is hoor ik muziek in de bladeren. Met een beetje geduld word ik mij bewust van de muziek die ik binnen in mij zal voelen
◦Ter vergelijking: als iemand tot mij spreekt hoor ik de woorden maar ook de manier waarop die woorden worden uitgesproken, de KWALITEIT dus
◦De oefening van het luisteren naar de muziek in de bladeren en in mezelf is een heel simpele oefening die me veel kan leren over de boom en geeft mij daarenboven een geluksgevoel omdat ik de muziek in mezelf kan voelen, m.a.w. dit is een UITWISSELING tussen de boom en mezelf**

•Een stap verder gaan
◦Na het contact met een boom contact maken met m’n eigen ademhaling: niet verbeelden maar voelen en beluisteren
◦Ook hier geldt: GEDULD
◦Op het moment dat ik bewust word van m’n eigen ademhaling
▪Tegen een boom gaan zitten. Mijn ademhaling blijven volgen en merken dat m’n ademhaling verandert van zodra ik bij de boom zit
▪Wanneer ik deze oefening met verschillende bomen doe zal ik tot mijn verwondering merken dat mijn ademhaling verandert van de ene SOORT boom bij de andere SOORT boom (maw niet bij de individuele bomen van eenzelfde soort)

•Bomen hebben een invloed op mijn ademhaling: in een boom zijn er ritmes!
◦Bekende ritmes, ritmes die we zien zoals
▪Een traag JAARLIJKS ritme: de seizoenen
▪Ritmes die verband houden met de MAAN: periodes van 28 dagen
▪Nog een trager ritme: ritme van DAG & NACHT. Het verschil tussen een boom ‘s ochtends en ’s avonds is een zeer interessante observatie!

•Er zijn daartussen nog duizenden ritmes met een zeer korte periode: de VIBRATIES
◦Heel interessant om te bekijken in functie van onze ademhaling
◦Heel interessant om te observeren hoe ik in resonantie kom met sommige vibraties van bomen waartegen ik mij ga zetten
(te vergelijken met de fysische resonanties; bvb. hoe reageert een glas, een asbak, een fles in resonantie met de motor van een frigo waarop dit glas, asbak en fles staat: verschillende vibraties)

•Als ik en iemand anders tegen dezelfde soort boom gaan staan dan zal onze ademhaling veranderen maar de verandering zal anders zijn omdat wij op een verschillende manier resoneren met verschillende ritmes van die soort bomen

•Er is dus geen sprake meer van objectieve waarneming. Als we ons openen voor de ENERGETISCHE DIMENSIE dan kunnen we niet objectief oordelen over de waarneming; we kunnen die enkel terug brengen naar de PERSOONLIJKE ERVARING en dan nog wel op DIT MOMENT;

•Ter verduidelijking: ik kan mij in resonantie stellen met een ritme van een boom. Twee uur later zal ik mij in resonantie stellen met een ander ritme van deze boom en dit om twee redenen: ik zal ondertussen veranderd zijn (andere emoties, gedachten, innerlijke toestand, …) en de boom zal veranderd zijn in functie van zijn ritmes

•De ervaring is dus terug te brengen naar de ervaring van DIT MOMENT. Is dat verwarrend?
▪Bij ervaringen op MATERIEEL VLAK zoeken we ZEKERHEID (vb. gewicht van een tafel bepalen)
▪Bij een ervaring met een boom is er echter NIETS ABSOLUUT. Dit is zeer belangrijk!
▪Dit lijkt raar maar is te vergelijken met onderzoeken in de nucleaire fysica.
▪Het gaat niet alleen over een CONCEPT. Het is ook belangrijk om een VISIE te hebben.
▪ENERGETISCHE DIMENSIE begrijpen met concepten die tot de MATERIE behoren is ONMOGELIJK!
▪Conclusie: afhankelijk van WIE IK BEN en VAN HET MOMENT zal ik resoneren met verschillende ritmes van een boom

•Een boom is een opeenvolging van ritmes
▪Een straal – met een zeer hoog trillingsniveau - die van een plan van een zeer hoog niveau komt, komt naar de aarde en ontmoet er verschillende trillingsniveau’s
▪Als die straal in het energtisch veld van de aarde komt vertraagt hij en valt uiteen in stukken (vergelijk het met wit licht dat in alle andere kleuren breekt)
▪In een boom heb je verschillende aspecten: je kan die voelen wanneer je je eigen ademhaling observeert terwijl je in de nabijheid van een boom zit, zelfs – verrassend - op vijf meter afstand!
▪Om dit te begrijpen is het belangrijk te weten hoe de materie opgebouwd is

•MATERIE is hoofdzakelijk LEEGTE
◦Samen met een universiteitsprof deed Patrice onderzoeken om begrijpbaar te maken dat materie hoofdzakelijk leegte is
▪Als het hart van een atoom 10 cm is dan hebben de elektronen er rond een diameter van een haartje; de afstand van een elektron tot het atoom 100 meter!
▪Te onthouden: materie = leegte; ik ben leegte

•Er is een INTELLIGENTIE nodig om orde te houden in die leegte. 
◦We staan voor een groot vraagteken omdat er ons ‘iets’ ontsnapt. Er is een intelligentie in het universum dat ons verstand te boven gaat.
▪In het geval van een boom (heel veel leegte!) is er een intelligentie nodig om toe te laten dat de boom zijn vorm houdt.
▪In het geval van de zon en de planeten is er een intelligentie nodig die er voor zorgt dat alles in evenwicht blijft
◦In de boom (een leegte) is er een intelligentie die voor de samenhang zorgt van de materie in de boom.  In mijn lichaam (een leegte) is er een intelligentie die voor de samenhang zorgt van de materie mijn lichaam. Als ik naar een boom toe ga dan zullen die twee leegtes in elkaar vloeien.

•Zo kan ik bepaalde eigenschappen gaan ontdekken in een boom.
◦Neem nu de SPAR. Alles is gevormd rond een stam die zeer VERTICAAL is.
▪Er is een intelligentie die toelaat dat het sap kan vloeien door de stam
▪Bij mijn contact met de spar zal mijn energetisch veld doordrongen worden door het energetisch veld van de boom
▪Als ik bij de spar zit zal ik mij in resonantie zetten met de kwaliteiten van de spar en het vloeiende van de spar in mijn lichaam voelen; ik kan dit ervaren in mijn ademhaling en in mijn innerlijke
▪Wanneer ik ACCEPTEER om mij in resonantie te zetten met de ritmes van de spar, dan kan ik ervaren dat alles goed stroomt in mezelf; dan worden mijn emoties rustiger
▪Het is interessant om weten dat ik de KEUZE heb om die resonantie te AANVAARDEN (ontspannen) of te WEIGEREN (opspannen, blokkades voelen)
▪Weigeren om te resoneren is best wel interessant omdat ik dan kan observeren waar mijn blokkades zitten. Ik wordt mij in dit geval bewust van patronen, blokkades, weerstand … Ik word me bvb. bewust hoe ik mij gedraag wanneer ik ervaar dat ik bang ben van iets dat niet bestaat of vecht tegen iets.
▪In resonantie gaan met de kwaliteiten van de boom OF weerstand bieden aan die kwaliteiten is EVEN BELANGRIJK. In het laatste geval kan ik iets leren over mezelf

•WELZIJN
▪Ik kan vanuit het idee van welzijn bepaalde kwaliteiten WEIGEREN wanneer ik bvb. tegen een SPAR ga staan. Als ik de kwaliteit van STROMING weiger kan ik dan veel pijn en spanningen ervaren.
▪Los van het idee van welzijn kan ik bvb. tegen en SPAR gaan staan vanuit de idee dat moeilijke omstandigheden mij helpen om te groeien. Dan kom ik meer te weten over de spanningen die ik ervaar.

•Het is een VALS IDEE dat ik spanningen, moeilijkheden en beproevingen zo vlug mogelijk moet kwijt spelen. Ik dien ze te AANVAARDEN als ik wil GROEIEN
▪Als ik belang hecht – met GEDULD en WAAKZAAMHEID - aan de spanningen en die observeer dan kan ik veel leren over mezelf
▪Ik kan de KWALITEIT van LOSLATEN ontwikkelen in mezelf door veel te oefenen met de SPAR: zowel door de resonantie te aanvaarden als deze te weigeren

◦Neem nu de BERK
▪Silhouet is gracieus, elegant; de bladeren bewegen licht op de wind; de schors is zeer zacht, delicaat; ZACHTHEID is het kernwoord
▪Vanuit het ecologisch gedrag van de boom kan worden afgeleid dat de berk de eerste boomsoort is die terug groeit nadat er de aarde geweld heeft ondergaan (bvb. overstroming, vulkaanuitbarsting, aardbeving).  De berk verzacht als het ware geweld.
▪Ook in de bloeiwijze van de berk kan ik merken wat ik allemaal kan leren over mezelf: de berk komt op de aarde na geweld; berk kan mij helpen na mijn eigen vulkaanuitbarsting of na ervaren van geweld
▪Als ik mij regelmatig in resonantie zet met de berk dan word ik doordrongen van de kwaliteit zachtheid, dan komt die kwaliteit naar boven. Beetje bij beetje zal mijn houding naar mezelf veranderen: ik kan meer liefde en meer mildheid toelaten en mijn zelfvertrouwen laten groeien.
▪Ook hier weer: als ik mij in resonantie zet met de berk heb ik de keuze: de kwaliteit toe te laten of te weigeren.

•Als ik de energie van een boom begrijp kan ik de kwaliteit van die boom koppelen aan een andere materie dan deze van een boom.  Zo ontstaan de BOOMOLIEN van Bouchardon
◦Een boom is een opeenvolging van trillingen en vibraties
◦Die vibraties kunnen worden overgebracht op andere materies (water, oliën)
◦De verschillende delen van de boom hebben verschillende ritmes die zich uitdrukken in o.m. de bladeren, de vruchten, de bloem
◦Er wordt een moedertinctuur gemaakt van de verschillende delen van een boom en op verschillende materie geplaatst (water, olie). Bepaalde soorten vibraties worden op water gezet; andere op olie
◦De verschillende moedertincturen worden nadien samengebracht in olie: een nieuwe VORM ontstaat

•Patrice maakte negen basissoorten zonder te weten waarom negen soorten.

◦Eerste verrassing: therapeuten begonnen te werken met de oliën (zo’n 25 jaar geleden); zij stelden vast dat er geen soorten tekort noch teveel waren; voor iedere situatie was er een passende olie beschikbaar
▪Negen oliën = negen kwaliteiten = negen soorten innerlijke kracht (bvb. spar: kwaliteit = stromen, innerlijke kracht = loslaten; berk: kwaliteit = zachtheid, innerlijke kracht = eigenwaarde)

◦Tweede verrassing: een goed samenhangend geheel.
▪9 kwaliteiten die nodig zijn om onszelf te leren kennen
▪9 kwaliteiten die nodig zijn om in deze maatschappij te leven: de wereld van nu dwingt ons om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Met andere woorden: de wereld zoals die nu is biedt een uitnodiging om bepaalde eigenschappen in onszelf te ontwikkelen.

◦Het is belangrijk om me te verbinden met de natuur.  Contact maken met een boom is gemakkelijk en nodigt mij altijd uit om mezelf te ontwikkelen. 

◦Wat ik kan ontdekken is afhankelijk van het deel van de boom waarmee ik in resonantie ga. In het contact met een boom kan ik zowel op EMOTIONEEL, FYSIEK als MENTAAL vlak werken.
•In het begin van zijn ervaringen met bomen stelde Patrice vast dat de aanwezigheid van een boom invloed had op zijn innerlijke, zijn emoties en zijn gedachten.  Hij weigerde dit laatste te aanvaarden omdat hij baas wilde zijn over zijn gedachten. Hij oefende zelfs om te bewijzen dat de boom geen invloed had op zijn gedachten. Hij zat bij een boom en forceerde zich om aan zijn vader te denken. Hij was uitgeput maar …. tevreden: hij voelde zich sterker dan de boom omdat hij kon beslissen over zijn gedachten.  Wat hij zich niet realiseerde was dat hij wel aan zijn vader dacht maar op een bepaalde manier: bij de spar en op een andere manier bij de berk!
•Een eerste kwaliteit = loslaten – kwaliteit van de SPAR kan ik oefenen bij de  boom zelf en met de olie.

◦Ik dien de dingen gewoon te laten gebeuren. Ik heb niet de gewoonte om dit te doen want ik wil al alles organiseren, onder controle houden. Er is een legende die vertelt dat de Buddha verlicht werd aan de voet van een boom

◦Bij een boom zitten kan ik alleen leren op voorwaarde dat ik GEDULD heb en LUISTER naar wat ik van binnen ervaar.
•Bekijken van de richting van de STRAAL in een boom: NEERWAARTS of OPWAARTS - Een kwestie van resonantie
•Ik kan mezelf in een innerlijk ontvankelijke houding zetten door bvb. een zelf gemaakt gebed uit te spreken om de geest van de boom te eren

◦Een MAGISCHE ERVARING die Patrice vroeger voor zichzelf deed maar recent ook deelde met de groepen die hij begeleidde: naar een boom KIJKEN en je bewust worden van wat je ZIET. Vervolgens een gebed, bvb. ‘geest van de boom, ik eer u’. Vervolgens je bewust worden van wat je dan ZIET: de boom verandert helemaal!

◦Deze simpele verandering van de innerlijke houding laat toe dat je de boom anders ziet. Je richt je op de SPIRITUELE DIMENSIE van de boom en je herkent die ook in jezelf! Dit laat je toe om je BEWUSTZIJN te verhogen.

◦Gebruik geen moeilijke woorden maar gebruik je eigen woorden om jouw erkenning van de spirituele dimensie van de boom te bevestigen.  Dan wachten je zeer mooie verrassingen aan INZICHT  en BEWUSTZIJN.

*****************

*Patrice kon niet bevestigen dat het gebruik van de olie écoute du corps het contact met een boom verbetert. 
Dit is een stimulans voor mij om voortaan de olie écoute du corps aan te bieden bij natuurmeditaties en mijn ervaringen hieromtrent te noteren.
  

**Ik had een zelfde ervaring met de oefening die ik zelf heb gecreëerd tijdens een natuurmeditatie die ik begeleidde voor één cliënt: met een takje van een berkenboom mijn ritme kloppen op een berkenstam; na zekere tijd – met wat geduld dus - kan ik het berkentakje laten vallen omdat ik dit zelfde ritme binnen in mij voel waardoor mijn lichaam vanzelf gaat bewegen op dit ritme, al of niet begeleid door het geluid van het ritme dat ik uit mijn keel laat ontstaan).  Mijn cliënt en ikzelf voelden ons heel gelukkig na deze oefening                                                                                                            

Verslag: Viviane Van Pottelberghe

De intelligentie van de natuur

Verslag van de voordracht van Patrice Bouchardon op 7/10/2009 te Brugge